Privacybeleid

Bij Mobido hechten we veel waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom hebben we diverse maatregelen getroffen om je gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te bewaren. In dit privacystatement beschrijven wij hoe we je persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de situatie, verwerken:

 • Voor– en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie rijbewijs ingeval van proefrit en/of aanschaf voertuig
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie met ons

Wij vragen je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wij besteden de uiterste zorg aan het waarborgen van de veiligheid van je gegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze bestemd zijn.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties (belastingdienst of politie of justitie bij vermoeden van fraude). Deze worden alleen verstrekt wanneer hier nadrukkelijk om gevraagd wordt.

Je e-mailadres wordt tevens gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen kan je je hiervoor afmelden via de bijgevoegde link in deze nieuwsbrief.

Mobido verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je klant bent bij Mobido en je van onze diensten gebruikt wenst te maken.

Recht op informatie

Je hebt het recht nadere informatie in te winnen over hoe wij met je gegevens omgaan en welke rechten je hierin hebt. Je hebt het recht om je persoonsgegeven te laten corrigeren. Wij willen je er op wijzen dat wij wettelijk gezien verplicht zijn bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren ter inzage van de overheid.

Heb je vragen?

Voor vragen omtrent ons privacystatement kan je contact opnemen met Mobido: .